Projekt sklepu
SeeYourClicks - STOP Click Fraud on Google Adwords!

Projekt sklepu

Na decyzję klienta o tym czy będzie korzystał z konkretnego sklepu wpływają doświadczenia związane z kupowaniem w tym sklepie; to one wpływają na opinię kupującego o jakości asortymentu, cenach i ogólnej wartości sklepu. Fakt ten sprawia, że bardzo ważną rolę mają kwestie związane z projektem sklepu, który kształtuje kontrolowane otoczenie, w którym klient robi zakupy. Udany projekt sklepu musi uwzględniać:

 • wymiar atmosfery – wszystkie efekty otoczenia (atmosfera sklepu)
 • wymiar społeczny – ludzi znajdujących się w sklepie i ich wzajemne relacje
 • wymiar projektu – fizyczny wygląd i charakter sklepu

Wymiar atmosfery

Projektowanie czynników atmosfery (aury atrybutów psychologicznych) to próba stworzenia określonego otoczenia zakupów, wywierającego na nabywcę szczegółowego wpływu emocjonalnego, zwiększającego szanse na zakup.

Czynniki wpływające na atmosferę, mogą mieć charakter:

 • wzrokowy: barwy, natężenie oświetlenia, wygląd przedmiotów (wielkość i kształt)
 • słuchowy: muzyka (rytm, styl), dźwięki (natężenie wysokości)
 • węchowy: zapachy (charakter, intensywność)
 • dotykowy: temperatura, faktura, możliwość kontaktu dotykowego
 • smakowy: wrażenia smakowe (charakter, intensywność)

Wymiar społeczny

Wiąże się z personelem sklepowym i nabywcami. Detalista może tylko kontrolować personel. Korzyści wynikające z kontaktu z personelem sklepowym:

 • społeczne – łączą się z uczuciami przyjaźni i zażyłości
 • funkcjonalne – polegają na oszczędności czasu i wysiłku oraz uzyskaniu fachowej porady

Wymiar projektu czyli wyznaczenie proporcji i układu fizycznej powierzchni sklepu.

Dany projekt sklepu obejmuje następujące elementy:

 • architekturę
 • układ
 • ekspozycję


F.H.U.P Oaza

Telefon: +48 608 478 310

Określ szczegóły techniczne:

Treść

Twój email*:

Telefon:

Osoba kontaktowa: